Motie ja/ja-sticker Boxtel

Gemeente : Boxtel

Natuurlijk is het fijn om op de hoogte te blijven van interessante reclame-aanbiedingen, maar het gros van de Nederlanders heeft eigenlijk geen interesse in reclamedrukwerk en gebruikt hiervoor een app.

Er zijn nee/nee-stickers beschikbaar voor op de brievenbus zodat men dergelijk drukwerk niet meer ontvangt. De ervaring leert echter dat een meerderheid vergeet een sticker te plakken en dus toch de folders ontvangt. Een dergelijke verspilling past niet bij een gemeente die een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid wil vervullen.

Door een ja/ja-sticker in te voeren kan jaarlijks 5 tot 10 kilo papier per huishouden per jaar worden bespaard, voor heel Boxtel betekent dat 100 ton papier per jaar.