Reclamefolders blijven in Teylingen uit vrees voor rechtszaak

Attentie Folder Preventie
Gemeente : Teylingen

TEYLINGEN, 26 juni 2020 – Reclamefolders worden voorlopig nog in brievenbussen zonder sticker bezorgd. De gemeenteraad nam in januari zonder afstemming met winkeliers en de folderbezorgers een motie aan over de ja-ja sticker. Het college vreest een nieuwe rechtszaak van ondernemers tegen de gemeente en stelt het besluit uit.

Als de ja-ja sticker wordt ingevoerd dan mogen reclamefolders alleen nog in brievenbussen met deze sticker. Wie geen sticker op de brievenbus plakt krijgt nog wel de huis-aan-huisbladen in de bus.

Uit een rechtszaak in Rotterdam blijkt dat de gemeente minimaal anderhalf jaar de tijd moet geven om bedrijven de gelegenheid te geven om hun bedrijfsvoering om te kunnen zetten.

De ondernemersvereniging BPT geeft aan dat er bij ondernemers de zorg leeft dat zij bestellingen die zij al hebben gedaan voor reclamefolders niet meer kunnen terugtrekken en ze kosten maken waarvoor ze geen klanten terugkrijgen.

“Als er toch wordt besloten tot invoering van de JA/JA-sticker per 01-01-2021 is er een reële kans dat er een rechtszaak zal worden aangespannen (…). Ook met een langere voorbereidingstermijn is het niet zeker dat hiermee een gerechtelijke procedure wordt voorkomen”, zegt het college. In 2021 wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht over de rechtmatigheid van het “opt-in”-systeem van de ja-ja sticker.

Uit een enquête in het Teylingse digipanel blijkt dat 70% het idee van de ja-ja sticker steunt. Op dit moment heeft 40% een nee-nee or een nee-ja sticker. Van de deelnemers die geen sticker hebben, zegt de helft aan dat zij de reclamefolders niet op prijs stellen. Hieruit trekt de gemeente de conclusie dat de huidige stickers nog niet optimaal gebruikt worden.

Na de zomer zal het gebruik van de huidige nee-ja (geen folders, wel lokale kranten) en nee-nee (geen folders, geen kranten) stickers actief worden gepromoot